prijava

Kontakti

Ekonomska šola Celje
Gimnazija in srednja šola

Kosovelova ulica 4
300 Celje
Slovenija

TELEFON: 03 54 82 930
TELEFAKS: 03 54 41 645

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodnikova ulica 10
300 Celje
Slovenija

TELEFON: 03 42 54 700
TELEFAKS: 03 42 54 716

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

eduroam_logo_si

Ekonomski tehnik

 

IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM  EKONOMSKI TEHNIK SSI –  1. LETNIK - lokacija Kosovelova

 

 

 

Letnik

1. letnik

Pouk

34 tednov

Interesne dejavnosti

4 tedne

Praktično usposabljanje z delom

0 tednov

SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV

38 TEDNOV

 

 

 

Oznaka

Programske enote

1. LETNIK

Letno število ur

P1

Slovenščina

136

P2

Matematika

102

P3

Tuji jezik I

102

P4

Umetnost

68

P5

Zgodovina

102

P9

Kemija

68

P10

Biologija

68

P11

Športna vzgoja

102

P12

Tuji jezik II

68

Skupaj A

816

 

 

 

Letno število ur

M1

Poslovni projekti

187

M4

Sodobno gospodarstvo

136

Skupaj B

323

 

 

 

Interesne dejavnosti

128

 

*izvedbeni predmetnik za 2., 3. in 4. letnik je še v usklajevanju

 

 

 

MODULI:

 

M 1 – POSLOVNI PROJEKTI: 

 

 • vsebinski sklop: IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija – 1. letnik

 

 

 

M 4 – SODOBNO GOSPODARSTVO

 

 • vsebinski sklop: GD – gospodarske dejavnosti – 1. letnik
 • vsebinski sklop: POVP – pravnoorganizacijski vidiki poslovanja – 1. letnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM  EKONOMSKI TEHNIK SSI –  2., 3. IN 4. LETNIK - lokacija Kosovelova

 

 

 

Letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupaj

Pouk

34 tednov

34 tednov

31 tednov

99 tednov

Interesne dejavnosti

2 tedna

2 tedna

3 tedne

7 tednov

Praktično usposabljanje z delom

2 tedna

2 tedna

0 tednov

4 tedni

SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV

38 TEDNOV

38 TEDNOV

34 TEDNOV

110

TEDNOV

 

 

 

Oznaka

Programske enote

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Št. ur skupaj

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

P1

Slovenščina

170

102

147

419

P2

Matematika

102

102

99

303

P3

Tuji jezik I

102

102

111

315

P6

Geografija

68

/

/

68

P7

Sociologija

68

/

/

68

P8

Psihologija

/

68

/

68

P9

Kemija

37

/

/

37

P10

Biologija

37

/

/

37

P11

Športna vzgoja

102

102

68

272

P12

Tuji jezik II

68

68

68

204

Skupaj A

754

544

493

1791

 

 

 

 

 

 

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Št. ur skupaj

M1

Poslovni projekti

114

68

119

301

M2

Poslovanje podjetij

/

204

68

272

M3

Ekonomika poslovanja

/

102

136

238

M4

Sodobno gospodarstvo

85

136

68

289

M6

Materialno knjigovodstvo

85

/

51

136

M7

Komercialno poslovanje

85

/

51

136

M9

Zavarovalne storitve

/

/

102

102

Skupaj B

369

510

595

1474

 

 

 

 

 

 

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Št. ur skupaj

OK

Ekonomska geografija

/

68

/

68

 

Upravni postopek

/

/

34

34

Skupaj E

68

68

34

102

 

 

 

 

 

 

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Št. ur skupaj

 

Interesne dejavnosti

64

64

96

224

 

 

 

MODULI:

 

M 1 – POSLOVNI PROJEKTI: 

 

 • vsebinski sklop: IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija –  2. in 3. letnik
 • vsebinski sklop: PD – projektno delo – 4. letnik

 

 

 

M2 – POSLOVANJE PODJETIJ

 

 • vsebinski sklop: TRŽ – trženje – 3. in 4. letnik
 • vsebinski sklop: MAN – menedžment – 3. in 4. letnik

 

 

 

M 3 – EKONOMIKA POSLOVANJA

 

 • vsebinski sklop: PRS – poslovno računstvo in statistična analiza pojavov – 3. in 4. letnik
 • vsebinski sklop: EP – ekonomika poslovanja – 4. letnik

 

 

 

M 4 – SODOBNO GOSPODARSTVO

 

 • vsebinski sklop: RDG – razvoj in delovanje gospodarstva – 2. in 3. letnik
 • vsebinski sklop: PRAK – temelji pravne kulture – 3. letnik
 • vsebinski sklop: POVP – pravnoorganizacijski vidiki poslovanja – 4. letnik

 

 

 

 

 

M 6 – MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

 

 • vsebinski sklop: DP – denarno poslovanje – 2. letnik
 • vsebinski sklop: EBS – evidentiranje blaga in storitev  – 2. letnik
 • vsebinski sklop: RP – računovodenje proizvodnje – 4. letnik

 

 

 

M 7 – KOMERCIALNO POSLOVANJE

 

 • vsebinski sklop: NIP – nabava in prodaja – 2. letnik
 • vsebinski sklop: RBL – razvrščanje blaga  – 2. letnik
 • vsebinski sklop: TKO – tržno komuniciranje – 4. letnik

 

 

 

 

 

M 9 – ZAVAROVALNE STORITVE

 

 • vsebinski sklop: ZP – zavarovalno pravo – 4. letnik
 • vsebinski sklop: OZ – osnove zavarovalništva – 4. letnik

 

 

 

 

 

IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM  EKONOMSKI TEHNIK SSI –  2., 3. IN 4. LETNIK - lokacija Vodnikova

 

 

 

Letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupaj

Pouk

33 tednov

33 tednov

32 tednov

98 tednov

Interesne dejavnosti

3 tedne

3 tedna

2 tedna

8 tednov

Praktično usposabljanje z delom

2 tedna

2 tedna

0 tednov

4 tedni

SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV

38 TEDNOV

38 TEDNOV

34 TEDNOV

110 TEDNOV

 

 

 

Oznaka

Programske enote

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Št. ur skupaj

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

P1

Slovenščina

136

102

136

374

P2

Matematika

102

102

102

306

P3

Tuji jezik I

102

102

102

306

P6

Zgodovina

34

/

/

34

P7

Sociologija

/

68

/

68

P8

Psihologija

/

/

68

68

P9

Kemija

34

/

/

34

P11

Športna vzgoja

68

102

68

238

P12

Tuji jezik II

68

68

/

136

Skupaj A

544

544

476

1564

 

 

 

 

 

 

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Št. ur skupaj

M1

Poslovni projekti

102

/

/

102

M2

Poslovanje podjetij

102

102

/

204

M3

Ekonomika poslovanja

68

68

102

238

M4

Sodobno gospodarstvo

68

68

102

238

M5

Finančno poslovanje

/

136

/

136

M8

Upravno-administrativno poslovanje

136

/

/

136

M9*

Zavarovalne storitve

/

/

102

102*

M10*

Finančno knjigovodstvo

/

/

102

102*

Skupaj B

476

374

306

1156

 

 

 

 

 

 

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Št. ur skupaj

OK

Ekonomska geografija

68

/

/

68

 

Ekonomska zgodovina

34

/

/

34

 

Materialno knjigovodstvo

/

102

/

102

 

Poslovna informatika

/

102

/

102

 

Tuj jezik II

/

/

68

68

 

Menedžment

/

/

102

102

 

Javna uprava

/

/

102

102

Skupaj E

102

204

272

578

 

 

 

 

 

 

Letno število ur

Letno število ur

Letno število ur

Št. ur skupaj

 

Interesne dejavnosti

96

96

64

256

 

 

 

 

 

POKLICNA MATURA

I. slovenščina

pisno in ustno

II. gospodarstvo

pisno in ustno

III.* angleški oziroma nemški jezik

pisno in ustno

ali

matematika

pisno in ustno

IV. izdelek oziroma storitev in zagovor

iz strokovnih modulov (po izbiri dijaka)

 

*Opomba:

 

Dijaki lahko izbirajo pri tretji izpitni enoti med matematiko in tujim jezikom.